Υπηρεσίες

Η ΣΗΜΑ Α.Ε., είναι μια ολοκληρωμένη εταιρεία επικοινωνίας στην Κεντρική Ελλάδα, και μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών της προς τους πελάτες της, συγκαταλέγονται:

A. η στρατηγική επικοινωνίας

Η προσεχτικά σχεδιασμένη στρατηγική επικοινωνίας του πελάτη αποτελεί για εμάς, το πρώτο μέλημα.

«Ακούγοντας» τις ανάγκες του κάθε πελάτη μας και έχοντας υπόψη μας τη φιλοσοφία της εταιρείας του, διαμορφώνουμε βήμα βήμα τη στρατηγική της διαφημιστικής του καμπάνιας, με την οποία θα προβληθεί στα Μέσα. Για τη διαμόρφωση μιας σωστά τοποθετημένης και σαφώς καθορισμένης στρατηγικής επικοινωνίας, είναι αναγκαία η αναλυτική μελέτη και αξιολόγηση –κατ’ελάχιστον– των παρακάτω παραμέτρων:

 • Μελέτη marketing plan
 • Ανάλυση αγοράς – ανταγωνισμού
 • Ανάλυση προϊόντος (ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα)
 • Καθορισμός target group και market target

 

B. η δημιουργική προσέγγιση της στρατηγικής επικοινωνίας

Δουλεύουμε για τον κάθε πελάτη μας με φαντασία και ευρηματικότητα, επιδιώκοντας μέσα από την δημιουργικότητά μας να παρουσιάζουμε κάθε φορά τις κατάλληλες καμπάνιες για κάθε έναν από αυτούς. Με το οργανωμένο και καταρτισμένο δημιουργικό τμήμα μας, αναλαμβάνουμε την καμπάνια από την αρχική της μορφή, την επιλογή δηλαδή της ιδέας (concept) έως και την τελική της εφαρμογή, την αποτύπωση δηλαδή και τη δημιουργία των αναγκαίων υλικών στην απαιτούμενη μορφή για καθένα από τα Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν (έντυπη εφαρμογή για περιοδικά και εφημερίδες, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, εφαρμογή σε πινακίδες και αφίσες, εφαρμογή σε έντυπα και φυλλάδια, σε συσκευασίες και λοιπά προωθητικά υλικά, υλικά για το διαδίκτυο, κ.λ.π.).

Επιγραμματικά, η δημιουργική προσέγγιση υλοποιείται με:

 • Δημιουργία του concept της καμπάνιας
 • Παραγωγές υλικών (τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, έντυπων καταχωρήσεων, ψηφιακών υλικών και λοιπών εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα στην καμπάνια προβολής)
 • Σχεδιασμός υλικών για κάθε είδους προωθητικές δράσεις
 • Σχεδιασμός εταιρικής εικόνας πελάτη (σήμα και λογότυπο, αποτύπωση αυτών σε κάθε είδους υλικά π.χ. επιστολόχαρτα, φακέλους, κάρτες και λοιπό επικοινωνιακό υλικό αυτής όπως πινακίδες, banners, κ.λ.π.)

 

Γ. ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής σε όλα τα Μέσα (planning – buying)

Στην ολοκλήρωση μιάς καμπάνιας δεν μπορούν να απουσιάζουν οι υπηρεσίες των Media. Η παρακολούθηση και καταγραφή της αγοράς των Μέσων και η βέλτιστη κατανομή του διαφημιστικού budget του εκάστοτε πελάτη στα ανάλογα Μέσα, αποτελεί για εμάς μια πολύ σημαντική ευθύνη. Εκτός από τη γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών – δυνατοτήτων της κάθε κατηγορίας Μέσων, για τη βέλτιστη αυτή κατανομή χρησιμοποιούμε και πλήθος άλλων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που συστηματικά συλλέγουμε. Διαθέτουμε και αξιοποιούμε παράλληλα και στοιχεία των εταιρειών μετρήσεων Μέσων (μετρήσεις ακροαματικότητας, τηλεθέασης, αναγνωσιμότητας κ.λ.π.).
Η συστηματική παρακολούθηση της αγοράς και των αξιόπιστων πηγών μέτρησης (αναγνωσιμότητας και ακροαματικότητας κ.λ.π.) μαζί με τη χρήση έγκυρων εργαλείων και τη δημιουργική αξιοποίησή τους, διασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών των πελατών μας

Δ. συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά, Διακρατικά και Εθνικά προγράμματα

Η εταιρεία μας διενεργεί τη σύνταξη φακέλων–προτάσεων και την υλοποίηση διεκπεραίωση προγραμμάτων-έργων δημοσιότητας – προβολής – ευαισθητοποίησης κοινών – διενέργειας δράσεων που περιλαμβάνουν διεξαγωγές ημερίδων, συνεδρίων, συναντήσεων, οπτικοακουστικές παραγωγές, διενέργειας προγραμμάτων στα ΜΜΕ, κειμενογράφησης για έντυπα και διάφορες εκδόσεις, outdoor προβολές και προωθητικές ενέεργειες, επικοινωνιακές στρατηγικές, δημιουργικές προσεγγίσεις, για Ευρωπαικά, Διακρατικά, συγχρηματοδοτούμενα και Εθνικά προγράμματα. Παραπέμπουμε στον κατάλογο των έργων με τα αναλυτικά στοιχεία των έργων που έχουμε υλοποιήσει.

 

Χρησιμοποιώντας όπου απαιτείται, εξειδικευμένους συνεργάτες, εργαζόμαστε μαζί τους για την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, και στους παρακάτω τομείς:

 • ερευνών αγοράς – σχεδιασμού marketingplan
 • Θεωρώντας την έρευνα ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο της δουλειάς μας, συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες, εγκυρότερες και πιστοποιημένες εταιρείες ερευνών για την κάλυψη τέτοιων αναγκών (π.χ. σχεδιασμού ερωτηματολογίου και ποσοτικής–ποιοτικής ανάλυσης των προσφερόμενων αποτελεσμάτων, ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τον ανταγωνισμό, καθορισμός targetgroup του εκάστοτε πελάτη, κ.λ.π.). Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται και για το marketingplan αλλά και για το σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής του πελάτη.

 • ανάπτυξη ιστοσελίδων και διαφημιστικών εκστρατιών στο internet
 • Τόσο το προσωπικό της εταιρείας όσο και εξειδικευμένοι συνεργάτες σε θέματα διαδικτύου, ασχολούνται με:

  • Δημιουργία ιστοσελίδων
  • Σχεδιασμός- παρακολούθηση διαφημιστικών εκστρατιών με τη χρήση μηχανών αναζήτησης και socialmedia
  • Multimedia&Ψηφιοποιήσεις
  • Δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων
  • εφαρμογές i-phone
 • πολιτικής επικοινωνίας

Στα πλαίσια διαμόρφωσης της στρατηγικής επικοινωνίας στον τομέα της πολιτικής, ακολουθούνται τα εξής βήματα:
Α. Ανάλυση πολιτικού περιβάλλοντος – ανταγωνισμός – εκλογικό σώμα
Β. Καθορισμός υποψηφιότητας (realideal)
Γ.Xάραξη εκλογικής στρατηγικής
Δ. Σύνταξη προγράμματος δημοσιότητας
Ε. Επιλογή των belowtheline ενεργειών που θα ακολουθηθούν
ΣΤ. Εκτέλεση του προγράμματος προεκλογικής εκστρατείας

Υπηρεσίες

 • Στρατηγική επικοινωνίας
 • Δημιουργική προσέγγιση
 • Σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής σε όλα τα Μέσα
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά, Διακρατικά και Εθνικά προγράμματα
 • Έρευνες αγοράς
 • Marketing plan
 • Ψηφιακό Marketing
 • OUTDOOR διαφήμιση
 • Προωθητικές ενέργειες